EN

FVE portfólio

Spoločnosť Nova Energia a.s., člen skupiny SKYSIDE ponúka vo verejnom ponukovom konaní svoje FVE portfólio v celkovej inštalovanej kapacite 14.2 MW. V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní, prosím stiahnite si priložené dokumenty. Hodnotené budú ponuky na základe atribútu cenovej výhodnosti. 

Viac informácií
HĽADÁTE VÝHODNÚ INVESTIČNÚ PRÍLEŽITOSŤ HĽADÁTE VÝHODNÚ INVESTIČNÚ PRÍLEŽITOSŤ?
Pripravili sme pre vás rozšírenú ponuku, investičnú ponuku SKYSIDE platnú do augusta 2014. Viac informácií TU.